Nr: 50 din: 06-06-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Ardeoani