Nr: 51 din: 16-06-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind trecerea unui bun din domeniul public in domeniul privat al dreptului de proprietate al imobilului identificat prin nr. cadastral 62072 proprietate publica a comunei Ardeoani, situata in sat Ardeoani (Iliesti), com. ardeoani, jud. Bacau in vederea DESFIINTARII (DEMOLARE) CLADIRE SCOALA ARDEOANI (ILIESTI), com. ARDEOANI, JUD. BACAU in vederea edificarii unei constructii "SALA SPORT 102 LOCURI in comuna Ardeoani, judetul Bacau"