Nr: 69 din: 10-10-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea executia proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul III a anului 2022 conform contului de executie al bugetului local la 30.09.2022