Nr: 70 din: 21-10-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea delegarii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al COMUNEI ARDEOANI, judetul Bacau, a studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al COMUNEI ARDEOANI, judetul Bacau, a Regulamentului de Organizare si functionare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata