Nr: 75 din: 06-08-2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind delegarea calitatii de reprezentant al primariei comunei Ardeoani in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau ADIB, d-l Diaconu Constantin - viceprimar Comuna Ardeoani Primarul comunei Ardeoani, judetul Bacau