Nr: 78 din: 31-08-2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea responsabililor pentru ducerea la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 36/27.08.2018 a Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Bacau