Nr: 130 din: 17-11-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea si atribuirea plajei de numerotare pentru chitantele eliberate in sistem electronic contribuabiilor, persoane fizice si juridice, de catre compartimentul de specialitate financiar contabil-impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ardeoani, jud. Bacau