Nr: 13 din: 28022017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrările rămase de executat la 01.01.2017, necesare obiectivului de investiții ” Reconstruire Pod Beton peste Râul Tazlău-Sărat, pe DC 178 ” Leontinești, com. Ardeoani, jud. Bacău.