Nr: 14 din: 28022017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de invetiție ” Modernizare drumuri locale, Comuna Ardeoani, jud. Bacău”