Nr: 26 din: 28042017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea utilizării sumei de 40.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016 ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare pentru amenajare șanțuri cu rigole carosabile pct. munteanu, modificarea listei de investiții pentru anul 2017 și a H.C.L. nr.22 din 30.03.2017