Nr: 47 din: 31072017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III anul 2017 si a listei de investitii