Nr: 48 din: 31072017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea plafonului aferent obligatiilor de plata ale contribuabililor bugetului local al comunei Ardeoani in vederea publicarii listei restantierilor pe pagina de internet a comunei Ardeoani