Nr: 49 din: 11082017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind introducerea suprafetei de 1538 mp teren neproductiv in Anexa 11 - inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ardeoani, judet Bacau