Nr: 50 din: 31082017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea obiectivului de investitii " RECONSTRUCTIE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SARAT PE DC 178" COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU"- LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT si a indicatorilor tehnico-economici, proiect tehnic elaborat de SC DRUM PROIECT SRL BACAU